Eikstraat 5 / 1623 LP Hoorn / 06-42 09 51 98 / info@essentieeltherapeut.nl
Coaching & Begeleiding

Familieopstellingen

Familie opstellingen

“Het is nooit te laat om een mooie jeugd te hebben gehad”

Bij familie opstellingen richten we ons niet op één persoon, maar op het systeem waarbinnen deze persoon functioneert. Jij als mens bent als het ware een klein systeem. Maar ook het gezin van herkomst of het huidige gezin, de familie in zijn geheel of de werkkring zijn systemen waarin jij als persoon functioneert. Binnen het systeem hebben alle deelnemers invloed op elkaar en op elkaars functioneren, dus ook op het jouw. Als alles naar wens verloopt is er geen rede om dit verder te bekijken. Maar als zich een probleem voordoet kan het prettig zijn om opheldering en inzicht te krijgen in het geheel. Je kunt dan door middel van het opstellen van het systeem duidelijk krijgen wat in de onderstroom aanwezig is. Bij familie opstellingen gaan we onderzoeken wat de oorzaak is van bepaald gedrag of van een bepaalde pijn. Dit doen we om het geheel te begrijpen en de problemen daar te leggen waar ze horen te liggen. Dit kan zeer bevrijdend zijn.

 

Angèle Merks - Essentieel Therapeut © 2021 | Privacy
Gerealiseerd door: indrukwekkend.nl